maandag 9 maart 2015

StoryListening: StoryTelling omgekeerd….

Een bijdrage van Kitty Clerc (trainer en consultant bij KPN Consulting)

Luisteren naar je klant
StoryTelling wordt vaak ingezet als een krachtig en effectief communicatiemiddel om een boodschap over te dragen. Maar….. je kunt StoryTelling ook omkeren: zet verhalen eens in om de boodschap, het probleem, de verwachting van je klant te achterhalen!!

Aan het begin van de project managementtrainingen die ik geef, vraag ik vaak aan de deelnemers te vertellen wat het leukste/spannendste project is waaraan zij hebben gewerkt. Dat levert hele mooie verhalen op.

Laatst vertelde Jan dat hij een paar weken bezig was met een ontzettend gaaf project, het ontwikkelen van een kennisbank waarmee de klantenservice van zijn bedrijf hun klanten nog beter kon bedienen. Hij had nog niet veel projecten geleid, wel had hij tijdens zijn studie met medestudenten onderzoeken uitgevoerd in projectvorm. Nu vond hij de oplossing zo mooi dat hij er helemaal voor wilde gaan. Er waren in het verleden wel collega’s geweest die ook aan de kennisbank hadden gewerkt maar dat was niet gelukt. Jan had een template van een PID gepakt en zelf een projectplan geschreven en dat plan was goed gekeurd door zijn baas. Supertrots was hij en vol enthousiasme. Hij was pas begonnen met de uitvoering en dat viel de eerste week toch een beetje tegen: de mensen die hij wilde spreken hadden nu even geen tijd voor hem, terwijl zij toch ook enthousiast zijn over de oplossing. Toch is hij niet van plan zijn project er onder te laten lijden, het motiveert hem allen om er nog meer tegen aan te gaan……..    Ik vraag nog even door en dan blijkt dat hij de betrokkenen niet “ lastig wilde vallen” met het maken van een plan en dat hij het plan vooral zelf heeft opgesteld.

Behalve dat het heel leuk is om iemand zo enthousiast te horen vertellen heeft dit verhaal ook een functie. Het vertelt mij hoeveel ervaring Jan heeft met het uitvoeren van projecten, wat hij al weet van project management en Jan vertelt mij tussen de regels door wat hij zou willen leren in de training. En …ik ga zijn ervaringen tijdens de training ook gebruiken om de theorie te verduidelijken.

Wat ik hier doe zou je Story Listening kunnen noemen, ik vertel zelf geen verhaal maar vraag mijn klant een verhaal te vertellen. Geen opsomming van feiten (Wat zijn je leerdoelen in deze training?) maar een verhaal. Door goed naar zo’n verhaal te luisteren krijg ik veel informatie en een “springplank” waarmee ik tijdens de training verder kunt werken.

Nu is mijn stelling dat je Story Listening  niet alleen in trainingen kunt toepassen maar ook op heel veel andere manieren, zeker wanneer je met klanten communiceert.
Hoe doe je dat? Vraag eens niet direct naar feiten maar vraag naar een beleving. Hoe ervaar jij Het Nieuwe Werken? Wat spreekt je daar vooral in aan? Of, Stel u heeft straks een videoconferencing oplossing hoe ziet uw ideale vergadering er dan uit, denkt u? Wat lijkt u daar zo mooi aan? Vraag dus vooral naar emoties of belevenissen.

Stimuleer je klant ook om vanuit het ik perspectief te vertellen: wat vond jij daar zo vervelend of juist superleuk aan? Blijf nieuwsgierig en stel vragen. En probeer de verhalen van de verteller niet te onderbreken of de verteller tegen te spreken. Wat hij vertelt is zijn werkelijkheid! Zo krijg je inzicht in de wensen en de verwachtingen van je klant.

Ik ben ervan overtuigd dat story Listening je goede contacten en veel informatie gaat opleveren waarmee je verder kunt werken. Kort samengevat in de slogan van een bekende Nederlandse omroep: Als je goed luistert, hoor je zoveel meer!!

woensdag 25 februari 2015

Interactieve werkvormen voor stakeholdermanagement (IPMA interessegroep bijeenkomst)

In een project is het altijd belangrijk om expliciet stil te staan bij het in kaart brengen van belanghebbenden en te bepalen hoe met hen te communiceren en/of betrekken.

Belanghebbenden zijn mensen of groepen die belang hebben bij de prestaties en/of het succes van het project. Of het zijn mensen die door het project beperkt worden.
Bij kleine projecten kan een project manager dit over het algemeen bij wijze van spreken op een bierviltje uitwerken. Echter hoe groter, complexer en/of politiek gevoeliger het project des te belangrijker en lastiger wordt deze activiteit.

dinsdag 10 juni 2014

Als we korte watervallen doen, zijn we dan ook Agile / scrum?

Scrum is gewoon een kortere waterval? Toch?
Waterval biedt een gestructureerde aanpak en heeft over het algemeen de kenmerk van het nemen van een lange tijd om te leveren, omdat elke fase en een bepaalde volgorde moet worden doorlopen.

Scrum is zeer vergelijkbaar en heeft veel van dezelfde stappen in dezelfde volgorde als waterval.
Wat is dan het verschil? Waterval lijkt te worden gebruikt rond massieve projecten die maanden of jaren duurt voor oplevering.
Bij Scrum heb je een minimum levensvatbaar product om de vier weken (maximaal).
Maar wat houdt een waterval project tegen om ook al kleinere deliverables van een potentieel levensvatbaar product op te leveren?  Je product descriptions in een backlog te zetten? Als een dedicated team intensief samen te werken?

maandag 5 mei 2014

Wie faciliteert interactieve sessies in het project bij jou?


Vooraf , tijdens en na projectuitvoeringen vinden regelmatig projectbijeenkomsten plaats. Een voor deelnemers actieve en betrokken vorm is een workshop.
 
Dat workshops werken blijkt uit onderzoek van o.a. Hoogleraar Jaap Boonstra. Die heeft aangetoond dat projecten waarin de workshopaanpak is toegepast (interactieve sessies), een significant grotere kans van slagen hebben.


Een workshop = een participatieve bijeenkomst, waarin mensen die belangen- of kennisdrager zijn door middel van een open dialoog, actief meewerken aan het resultaat. Een workshop wordt begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider (facilitator) (Bron: "Hartelijk gefaciliteerd")

zondag 23 maart 2014

IPMA projectmanagement parade 10 april 2014 programma en leestips


IPMA-NL presenteert op 10 april 2014 de 10e editie van de Projectmanagement Parade. Hét evenement om kennis te nemen van de nieuwste trends en inzichten in professioneel projectmanagement. Ontmoet collega project-, programma-, portfoliomanagers en projectmanagement officers. Wissel kennis en ervaring uit en versterk je netwerk.
Hoofd, Hart en Handen is het thema van de Projectmanagement Parade 2014.

Als ik een congres bezoek, wil ik altijd van tevoren rustig thuis een keuze uit het rijke aanbod van sprekers kunnen maken. Daarom heb ik op basis van het ipma parade sprekers overzicht en het PDF programma met titels onderstaande combinatie overzicht gemaakt.

Als er aanvullingen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Welke spreker / workshop ga jij bezoeken?
 

10:15 – 11:00 Keynote Jaap Peters "Haal vakmensen uit de toolkit van de manager"

Jaap Peters is

maandag 10 maart 2014

Ben je voldoende tevreden over de resultaten van je meetings?

Besteed jij ook veel tijd aan meetings zoals vergaderingen, start-ups, risico-analyses, evaluatie sessies en voortgangsbesprekingen? Ben je tevreden over de resultaten van die meetings? Of wil je er meer uit halen?
Meer dan de helft van beschikbare project tijd gaat vaak op aan diverse meetings.

Tijdens de IPMA Parade op 10 April 2014 (een landelijk event voor project professionals) ga ik hierover een interactieve workshop verzorgen samen met IAF lid Larissa Verbeek.
IAF staat voor: International Association for Facilitators een platform voor professionals die workshops, brainstormsessies en vergaderingen faciliteren. Samen met IPMA is de interessegroep “IPMA - Faciliteren” ontstaan. Vanuit deze interessegroep verzorgen we deze workshop.

Tijdens de workshop verkennen we - aan de hand van de metafoor van een loods - de toegevoegde waarde van de rol van facilitator. En we laveren hierbij langs hoofd, hart en handen (het thema van dit congres). Wat kunnen we van faciliteren leren? We delen technieken en best practices van en met elkaar. Wat werkt in welke situatie?
“Een workshop over workshops!”

 

Hoofd, Hart en Handen is het thema van de Projectmanagement Parade 2014. Ontdek hoe anderen het hoofd bieden aan maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Hoe zij hart hebben voor het vak en hun handen uit de mouwen steken om projecten te realiseren. Welke rol spelen hoofd, hart en handen in en bij projectmanagement?

Inspirerende sprekers bieden je een interactief programma.
Zoals:
  • Voormalig Commandant der Nederlandse Strijdkrachten Peter van Uhm over “Ons Moreel Kompas”.
  • Organisatiekundige Jaap Peters met "Haal vakmensen uit de toolkit van de manager"
  • IPMA-A projectmanager Gerrit Koch “projectmanagement is balanceren en balanceren is een kunst!
  • Frans van der Meer: De vraag achter de vraag. Van technische oplossing naar toegevoegde waarde voor de klant.
En nog vele anderen.

Aanmelden voor de IPMA parade kan via http://www.projectmanagementparade.nl/

donderdag 24 oktober 2013

1 beeld zegt meer dan 1000 woorden

Ik krijg altijd heel veel energie van visuele bijeenkomsten. Bijeenkomsten waar meer beelden dan woorden worden gebruikt. Of woorden aangevuld met veel beelden. Of nog mooier waar je de kans krijgt zelf met een stift of pen aan de slag te mogen.

Het gebruik van graphics, post-its, idea mapping etc kunnen het groepsproces en output verbeteren.

Als mensen visueel werken hebben ze betere ideeën, nemen ze betere beslissingen en zijn ze gemotiveerder om resultaten te behalen. Ik heb het boek 'Visuele Meetings' gelezen. Dit boek staat vol ideeën en voorbeelden voor het gebruik van technieken voor visueel denken met groepen en teams, en biedt tools en trucs om creativiteit, samenwerking en baanbrekend denken los te maken.

Door met elkaar (team, groep) dingen te tekenen
  • Wordt de verbeelding van de deelnemers meer aangesproken. Men durft meer buiten de kaders te denken. Men wordt creatiever.
  • Door te tekenen worden eerder en makkelijker structuren aangebracht. Vaak ook andere (nieuwe) structuren en verbanden. Ben gaat minder lineair denken.
  • De betrokkenheid van de deelnemers neemt toe.
  • Meer lol, meer energie in de groep.