maandag 26 september 2016

IPMA ICB4 PMO de verschillen met ICB3 en e-learning

Het vakgebied projectmanagement is dynamisch en boeiend. Eén van de meest waardevolle rollen in een project is - naast project- of programmamanager - die van project management officer. Soms ook wel projectsupport, projectassistenten, projectsecretarissen of PMO-er genoemd.
Met de komst van de nieuwe ICB4 zijn er een aantal zaken veranderd in de examens en assessments van IPMA. ICB staat voor IPMA Competence Baseline. Het is een internationaal vastgestelde set van competenties waarin is vastgelegd wat PMO medewerkers, project-, programma- en portfoliomanagers moeten weten per IPMA niveau.

De eindtermen (de basis voor de theorie-examens) zijn aangepast aan de huidige tijd. Naast technische competenties is er meer aandacht voor context en gedrag. Verder vermindert het aantal competenties. Dit is teruggebracht van 46 naar 28 competenties voor het vakgebied projectmanagement en naar 29 competenties voor programma- en portfoliomanagement. Hierdoor is de nieuwe richtlijn overzichtelijker.
Vanaf 31 oktober 2016 is een proefexamen PMO ICB4 beschikbaar op de IPMA certificeringen website. Examen afleggen kan vanaf 2017. Het eerste examen dat kan worden afgelegd volgens ICB4 is op 19 januari 2017. Examen afleggen volgens de ICB3 kan tot 1 april 2017.

Plaatje: ‘© Projectmanagement op basis van de ICB4’

De meest opmerkelijke verschillen tussen IPMA PMO ICB3 en ICB4
 • EVA (Earned Value Analyse) en NCW (netto contante waarde) zijn vervallen en hoeven ook niet meer voor IPMA D. Pas vanaf IPMA C.
 • Projectmanagent standaarden (o.a. Prince2) is nu vanaf IPMA C (ook voor IPMA D)
 • Er zijn enkele modellen/theorieën eruit (Kaizen, Herzberg, Graves) en anderen erbij (Cialdini, Hersey, Blanchard, Kernkwadranten)
 • Meer aandacht voor duurzaamheid en ethiek
IPMA PMO is nog steeds zwaarder dan IPMA D. Er zijn meer competenties en bij competenties die D moet kennen (begrip), moet PMO veelal kunnen toepassen (t).

Unieke IPMA PMO e-learning. Waarom is een e-learning zo fijn?
 • Studeren in het vakgebied projectmanagement waar en wanneer jij wilt.
 • Elk moment beginnen. Je hoeft niet te wachten tot een klasje start.
 • Studeer op de momenten die het beste bij jou passen. Je bepaalt je eigen tempo
 • Op een interactieve manier online (informatie, filmpjes, vragen tussendoor)
 • Met veel praktijkvoorbeelden

In de IPMA PMO e-learning leer je onder andere:
 • Welke aspecten van belang zijn in het vakgebied projectmanagement en hoe deze zich verhouden tot PMO werkzaamheden.
 • Welke stappen en activiteiten nodig zijn bij de voorbereiding- en uitvoering- en afsluiting van een project of programma.
 • Hoe je een tijdelijk project- of programma PMO inricht en welke activiteiten jij kunt uitvoeren.
 • Wat stakeholdermanagement is en hoe kun jij daarbij helpen in een project.
 • Wat het belang van een goed projectdossier is en waar je op kunt letten.
 • Hoe je jouw werkzaamheden kunt afstemmen met de andere projectteamleden, manager en lijnorganisatie.
 • Allerlei praktische informatie over teamwork, leiderschap, workshops en effectieve communicatie.
 • Wat mogelijk carrièrepaden in het PMO vakgebied zijn en wat is de toegevoegde waarde van projectondersteuning is.
Structuur door heldere planning
Je werkt met een heldere structuur waarbij je steeds onderdelen afsluit. Je ziet steeds je eigen voortgang online. Je werkt naar een vast, door jou te kiezen, examenmoment toe.

Praktisch
Voor 700,- alle examenstof en oefeningen op een afwisselende manier doen op de plek en tijd die voor jou het beste uitkomt. Geen dik boek meer nodig. Je kunt in de e-learning steeds kiezen voor ICB3 of 4 voor zover dit van elkaar afwijkt.

Meer informatie: https://www.studytube.nl/courses/1020/ipma-pmo-project-management-officer?company_id=231

dinsdag 2 augustus 2016

Bouw een succesvolle toekomst (met LEGO® SERIOUS PLAY®)

Heb je weer grote mensen laten spelen met LEGO®, mam?’, vraagt mijn zoon als ik enkele dozen vol LEGO® aan het sorteren en opruimen ben. We hebben net gegeten en ik heb die dag weer een proces begeleid met behulp van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode (LSP).
‘Ja, mam heeft weer geholpen met het oplossen van problemen door middel van het bouwen van verhalen!’
 
We willen meer Agile worden ..
Enkele weken geleden begeleidde ik een overleg van een Management Team. De vraag was:
“We willen meer Agile worden, onze offertes willen we sneller gaan leveren en ze moeten beter zijn afgestemd op de vraag van de klant” Het werd een krachtige sessie, waarin in zeer korte tijd de mogelijke oplossingen letterlijk in 3D op tafel kwamen te liggen. Vervolgens zijn er enkele scenario’s uitgeprobeerd om te testen wat de meest ideale oplossing zou zijn. Er kwam in enkele uren tijd een gedeeld en gedragen inzicht. Een besluit was snel genomen en iedereen was gecommitteerd hieraan.
 
Teambuilding
Een andere keer mocht ik een nieuw team begeleiden bij het ontdekken van hun Teamwaarden. Ze zagen elkaar voor het eerst die dag. De vraag was: “Wat maakt dat dit team een echt team wordt, en welke waarden zijn er individueel aanwezig om een succesvol team te worden?” Het werd een teambuilding next level sessie, waar maanden later nog aan werd gememoreerd door de teamleden.
 
Flow, van goed naar goud
Marc Lammers beschrijft het ook in zijn boek “Flow, van goed naar goud”. Hij zegt: “Een team wordt nooit succesvol door middel van targets en vanuit het management opgelegde missie en visie. Een team wordt alleen succesvol door het hebben van een gezamenlijke droom, een collectieve ambitie en gedeelde teamwaarden”.
 
Modellen bouwen, verhalen vertellen en samen creëren, dat is wat je doet met de LEGO® SERIOUS PLAY®-methode. Dus geen plannen van aanpak schrijven, gevuld met verantwoorde cijfermatige onderbouwing … niet helemaal wat we gewend zijn. Een verlangen, droom of visie begint niet bij cijfers: die begint bij mensen en wensen. Die cijfers komen later wel. Eerst de collectieve ambitie neerzetten om als team, afdeling of organisatie voor goud te kunnen gaan. 
 
Goed doordachte methodische stappen
LEGO® SERIOUS PLAY® is een door LEGO® zelf ontwikkelde methode, gericht op het bouwen van betere en sterkere organisaties. Het zelf toepassen heeft in de jaren 90 Lego gered van de ondergang. Samen bouwen aan de toekomst dus: van ondernemings-strategieën, innocaties of userrequirements tot team ontwikkelingen. Het bouwen met een speciale LSP® set in combinatie met de goed doordachte methodische stappen om te komen tot een verhaal dat beklijft, maken LSP tot een krachtige aanpak voor veel soorten vraagstukken.

De LSP methode in een notendop
Maar wat biedt de LEGO® SERIOUS PLAY®-methode dan precies? In het kort:
 • je brein handen en voeten geven: door het bouwen van verhalen in 3D-LEGO®-modellen, help je je brein een handje. Er worden nieuwe verbindingen tussen neuronen in de linker- en rechterhersenhelft tot stand gebracht. Je wordt er dus slimmer van.
 • 100% participatie: veel overleggen in het (bedrijfs)leven kennen de 20/80-verhouding: 20% van de mensen is 80% aan het woord. Herkenbaar nietwaar? Dit kost bedrijven niet alleen tijd, maar ook veel geld, kennis en motivatie. Tijdens een LEGO® SERIOUS PLAY®-workshop bouwt en deelt iedereen zijn/haar verhaal: ieders inbreng doet ertoe.
 • nieuwe kennis: kennis slaat zich op allerlei manieren in ons brein op. Doordat je fysiek verhalen bouwt, worden andere delen van je brein geactiveerd. De gedeelde inzichten en conclusies blijven lang in het geheugen aanwezig.
 • het systeem begrijpen: door zowel individueel als gezamenlijk te bouwen en je speelveld in kaart te brengen, leer je het systeem (vanuit een ander perspectief) zien.
 • organisatiedoelen verbinden aan individuele doelen: het meest loyaal blijft een mens aan zijn eigen normen, waarden en levensvisie. Deze zaken koppelen aan de doelen van een organisatie, maakt dat je in weerbarstige tijden tegen een stootje kan.
 • het doorbreken van patronen: het geeft inzicht, legt patronen bloot en geeft je middelen in handen om te komen tot nieuwe oplossingen. Wie bekend is met fenomenen als systeem denken (Peter Senge) en systemisch werken, zal hierin iets herkennen.

LEGO® SERIOUS PLAY® zet ik in waar nodig. Het mooie is dat werkelijk iedereen in de groep actief participeert. De opbouw van individueel naar gezamenlijk bouwen blijkt langdurig effectief. Een beeld zegt tenslotte meer dan 1000 woorden. Hoeveel meer impact heeft een 3D beeld dan wel niet?
En, laten we eerlijk zijn, uitdagingen ontleden door ‘serieus spelen’ is vele malen leuker dan een saaie vergadering of gortdroge heisessie. De twinkeling in de ogen van deelnemers wanneer er gebouwd en ontdekt wordt, is goud waard.

Zelf een keer aan de slag met LEGO® SERIOUS PLAY®? Neem dan contact met me op!

maandag 25 april 2016

Wat is de Business Waarde van een Agile Retrospective?


Soms zijn er mensen die niet begrijpen waarom elke twee weken, het hele team stopt voor een paar uur, alleen maar om te spelen met post-its. Ze zijn niet de enige. Ook de teamleden zelf hebben soms moeite met deze meeting. Ze willen graag achter hun PC blijven zitten en doorwerken. “Alles is OK, alles doet het goed, we willen geen Retrospective”. Of de sleur komt er in, omdat steeds hetzelfde format (werkvorm) wordt gebruikt.

Ik hoor soms in mijn Scrum trainingen over teams waar men op een gegeven moment is gestopt met deze meeting. Of waar alleen nog over de inhoud van de backlog wordt gesproken tijdens dit event.


Persoonlijk vind ik van alle meetings de Retrospective DE bijeenkomst met de meeste business waarde voor een organisatie.

Wat is een Agile Retrospective?

zaterdag 12 maart 2016

Wat hebben succesvolle teams met elkaar gemeen?

In de NewYork Times stond in februari 2016, een uitgebreid artikel over diverse onderzoeken naar succesvolle teams.
 
Voor wie niet hele artikel wil lezen hier een korte conclusie...... Na vele en uitgebreide studies komen diverse onderzoekers (in opdracht van o.a.Google) tot de conclusie dat succesvolle teams (en samenwerkingsverbanden) in het bedrijfsleven 2 dingen met elkaar gemeen hebben:

woensdag 2 september 2015

Hoera! IPMA PMO certificering is een feit.


Per half oktober 2015 is het mogelijk om bij IPMA een PMO certificaat te behalen. Een belangrijke mijlpaal voor het PMO vakgebied.

Aangezien ik in de IPMA examenconstructie commissie meehelp met deze certificering kan ik een tipje van de sluier oplichten. Hoewel, ik heb geheimhouding, dus ik ga niets vertellen over de mogelijke examen vragen.


De zwaarte van deze PMO certificering zit tussen D en C in. Logisch want je wordt als PMO medewerker vaak bij de wat zwaardere en complexe projecten ingezet. Je moet dus de taal kunnen spreken van een Projectmanager op B of C niveau.


Er zijn enkele nieuwe eindtermen bijgekomen, specifiek voor het PMO vakgebied, o.a.

zondag 30 augustus 2015

Hoe staat jij voor een groep? Boekbespreking "Goed voor de groep"

Vandaag het boek "Goed voor de groep" van Karin de Galan uitgelezen. Een tip voor iedereen die wel eens iets staat uit te leggen aan een groep mensen. Of als je probeert mensen tot bepaalde inzichten te laten bewegen. Hoewel het boek is toegespitst op trainers die een dag of meer een leerbijeenkomst begeleiden, staan er ook hele bruikbare tips in voor kortere sessies.

Waar het vooral om gaat is dat je inzicht krijgt in hetgeen je ZELF doet of zegt, waardoor een ander automatisch een bepaalde reactie gaat geven. "Actie = reactie".

Bijvoorbeeld:
Je staat voor een groep, je wilt dat iedereen een bepaalde applicatie of proces gaat gebruiken, je geeft je mening en daarbij zeg je (en straal je non-verbaal uit)  dat de rest dat gewoon moet aannemen voor waar.
Volgens de in het boek uitgelegde Transactionele Analyse, plaats je jezelf in de kritische ouder positie en je verwacht van je toehoorders een volwassen reactie. Dit kan ook weerstand oproepen en je toehoorders kunnen totaal anders reageren dan jij verwacht. Bijvoorbeeld ook als kritische ouder (veel ja-maar) of als kind (stelt geen vragen, maar gaat het wellicht ook niet gebruiken/toepassen).
 

Ook andere psychologische modellen worden besproken met veel voorbeelden. Zoals:

maandag 9 maart 2015

StoryListening: StoryTelling omgekeerd….

Een bijdrage van Kitty Clerc (trainer en consultant bij KPN Consulting)

Luisteren naar je klant
StoryTelling wordt vaak ingezet als een krachtig en effectief communicatiemiddel om een boodschap over te dragen. Maar….. je kunt StoryTelling ook omkeren: zet verhalen eens in om de boodschap, het probleem, de verwachting van je klant te achterhalen!!

Aan het begin van de project managementtrainingen die ik geef, vraag ik vaak aan de deelnemers te vertellen wat het leukste/spannendste project is waaraan zij hebben gewerkt. Dat levert hele mooie verhalen op.

Laatst vertelde Jan dat hij een paar weken bezig was met een ontzettend gaaf project, het ontwikkelen van een kennisbank waarmee de klantenservice van zijn bedrijf hun klanten nog beter kon bedienen. Hij had nog niet veel projecten geleid, wel had hij tijdens zijn studie met medestudenten onderzoeken uitgevoerd in projectvorm. Nu vond hij de oplossing zo mooi dat hij er helemaal voor wilde gaan. Er waren in het verleden wel collega’s geweest die ook aan de kennisbank hadden gewerkt maar dat was niet gelukt. Jan had een template van een PID gepakt en zelf een projectplan geschreven en dat plan was goed gekeurd door zijn baas. Supertrots was hij en vol enthousiasme. Hij was pas begonnen met de uitvoering en dat viel de eerste week toch een beetje tegen: de mensen die hij wilde spreken hadden nu even geen tijd voor hem, terwijl zij toch ook enthousiast zijn over de oplossing. Toch is hij niet van plan zijn project er onder te laten lijden, het motiveert hem allen om er nog meer tegen aan te gaan……..    Ik